Byggeiere

Byggeiere vil gjennom Keychain ha adgang til samtlige modeller og tegninger av alle sine eiendommer i et grensesnitt.

  • Full oversikt over data
  • Alle bygg i en platform
  • Genererer rapporter
  • Energioptimalisering
  • Inneklima moduler
  • Tracking av mennesker
  • Eierskap til alle data

Keychain er en ytterst dynamisk løsning. Nye data, modeller og sensorer kan hele tiden legges til. Våre partnersider viser noen av mulighetene.

Landmålere

Keychain sikrer at alle landmålere nå kan tilby sine kunder gratis, trygg og grønn skylagring av alle sine data, og adgang gjennom ett grensesnitt. Landmålere er dessuten gratis sikret det samme til alle til sine oppmålinger. Backup og at dette kjører på fornybart sikrer vi.

  • Alle skann på en plass
  • Alle bygg i en plattform
  • Alle brukere på samme plattform

Eksempler

ONLINE BEFARING

Skifte av lysanlegg i en sal. Tilbydere kan få tilgang til alle mål, tegninger og oppsett på eksisterende scene. Tilbud kan skaffes frem mer presist, hurtigere og til en lavere kostnad.

OVERSIKT OVER MENNESKEFLYT

Et kjøpesenter som vet eksakt hvor mange mennesker som befinner seg på senteret, hvilken inngang de benyttet, og hvor de så gikk, kan optimalisere senteret for å maksimalisere kundeopplevelsen.

FORBEDRING OG DOKUMENTASJON AV INNEKLIMA

Høyt antall mennesker over tid i et bygg øker co2-innholdet. Blir innholdet for høyt, vil konsentrasjonen bli svekket. Måling sikrer riktig nivå, og gjør at man vet om klager over dårlig luft stemmer eller ikke.

ENERGI OPTIMALISERING

Trykkforskjeller mellom inne og ute er en av årsakene til energitap. Et dårlig vindu kan spolere for selv avanserte klimaanlegg. Sanntidsmåling sikrer kostnadseffektive tiltak tidlig.

KARBONFOTAVTRYKK OPTIMALISERING og DOKUMENTERING AV TILTAK

Et bygg skifter alle vinduer for å kutte energiforbruket og dermed få lavere karbonfotavtrykk. Nå kan man måle den faktiske reduksjonen i karbonfotavtrykket, og dokumentere om investeringen var en effektiv måte å redusere karbonfotavtrykket.

OVERSIKT OVER BYGNINGSMASSE

En byggeier ønsker digital oversikt over hele bygningsmassen som er fordelt på en godt over 100 bygg. Med KeyChain kan hver ansatt ha tilgang fra et login-grensesnitt.

LEVERINGSPLATTFORM for LANDMÅLERE og ARKITEKTER

En av Europas største landmålere har funnet KeyChain som den ideelle leveringsplatform for leveranse av skann, punktskyer, droneskann og BIM modeller. Modellene blir enklere å levere, samt at sluttkunden får et vesentlig nyttig tillegg som igjen gir modellene merverdi.

TVERRFAGLIG SAMHANDLINGSPLATTFORM

En eiendomsutvikler benytter KeyChain som fellesplattform for levering av modeller til ombygningsprosjekter. Hver av faggruppene (rådgivende ingeniør, rør, elektriker,ventilasjon, arkitektar abeider med KeyChain som felles arbeidsplattform. Skann og BIM fagmodeller lastes opp og alle har en base for samhandling.