Bølgen Kulturhus

Energibesparelse på over 40%

Konstnadseffektivisering

Bølgen Kulturhus i Larvik er et moderne ikonbygg som fungerer som Larviks egen storstue, med Kino, konsertsenter og galleri. Bygget ligger ved kaikanten, og er formet som en bølge. Store deler av fasaden er av glass. Dette gjør at energikostnadene for å drifte bygget har vært store.

Ledelsen i Bølgen besluttet å se på hva som kunne gjøres for å få ned driftskostnadene på kulturhuset. Bygget ble skannet og det ble satt opp sensorer i bygget for å få oversikt over mulighetene for å energioptimalisere.

Det ble avdekket et større kostnadseffektiviseringspotensiale på 40-50%. Bølgen valgte strategien av å begynne med lavthengende frukt, og arbeide seg videre fra dette. I løpet av første 8 måneder av prosjektet optimaliserte Bølgen 25% av driftskostnadene som var relatert til energi og arbeider nå for å nå det øvrige potensialet.

Kan du oppnå det samme som Bølgen? Kontakt oss for en demonstrasjon.

Kontakt oss