Tjenester

Vi hjelper deg

Når du har samlet all bygningsinformasjon i Keychain, kan du berike all denne informasjon. Følgende tjenester kan nå være aktulle for deg:

Skanning

Om man ikke har en digital tvilling, eller en annen digital representasjon av bygningsmassen, er det lurt å vurdere 3D-skanning. Spesielt om du mangler data.

Dette gjelder både nybygg, ombygging eller restaurering. Bruksområdene er mange. Resultatet av en slik skanning kan integreres med andre systemer, og ikke minst brukes som grunnlag for ulike 3D-modeller. Eller om man rett og slett ønsker en innendørs google-street view. Dette gir gjerne bygget det fundamentet man trenger for å berike det med sensorteknologi. Nøyaktigheten er imponerende, alt er pinlig nøyaktig. Skanningen avslører også avvik mellom gamle tegninger, og realitetene i bygget.

Vi i Keychain tar både store og små oppdrag. Vi i skanner alt fra små klesbutikker til store skyskrapere. Enten selv eller via partnere.

BIM

Neste steg på digitaliseringsreisen er gjerne BIM, dvs. Building Information Modelling, bygningsinformasjonsmodellering på norsk. Det begynner med en 3D-modell med masse informasjon av det som skal bygges. Men BIM vil gjerne representere flere dimensjoner enn det. Tegningene er gjerne i 2D, geometrien i 3D. Tid er 4D, kost er 5D, mens Forvaltning, Drift og Vedlikehold er 6D. 7D er bærekraft og HMS er 8D. Man velger selv kompleksiteten i modellen, men før man ser seg blind på prisen er det viktig å huske på at det stort sett er mye rimeligere å gjøre alle feilene i en datamodell, enn på selve byggeplassen. For BIM-modellen er faktisk så nøyaktig at det er mulig. Du bygger din digitale bygning fullt og helt.

Oppsummert kan du redusere tid, du reduserer feil, du øker samhandling og effektiviteten. Vår påstand er du vil spare betydelige kostnader over tid med riktig bruk av BIM.

VDC

VDC står for Virtual Design and Construction. Dette er en måte å jobbe på som nyttiggjør teknologien i prosjektstyringen. Prosjektet må ta i bruk BIM og vi kan da tilnærme oss prosjektet, styre informasjon og organisere oss bedre med andre arbeidsmetoder. Det er ifølge NTNU dokumentert at VDC bidrar til “økt kvalitet, redusert gjennomføringstid og reduserte kostander.”

Vi har dedikerte medarbeidere som gjerne kurser deg i VDC eller du kan leie de helt eller delvis i en periode.

Energirådgivning

De fleste bedrifter har mye å hente på smart energiovervåkning og energieffektivisering. Mange har et visst forhold til energiforbruket og strømregningen, men vet ikke at det er mye penger å spare. Gjennom vår samarbeidspartner Glitre og tjenesten SmartEO, vil både eksisterende og nye bygg kunne spare 10-30 % energi – det kan bety tusenvis av kroner spart for din bedrift. Vi gjør det lønnsomt å være bærekraftig.

Her benytter vi også, gjennom våre samarbeidspartnere, thermoskanning for å identifisere blant annet energilekkasjer fra bygg.

Energibesparelser er ofte ett av de områdene der våre kunder ser helt konkret hva en digitalisering av bygningen kan gjøre – for besparelsen går gjerne rett på bunnlinjen.

Drone

Enten du ønsker å få en oversikt over uteområdet, laseskanning eller ønsker bilder eller inspeksjon av områder som vanligvis er utilgjengelig, kan vi gjennomføre droneinspeksjon. Drone er et nyttig supplement til vanlig skann og er som regel en rimeligere måte å få gjennomført skann på i de områdene det er aktuelt enn manuell behandling.

VR og AR

Betegnelsen står for henholdsvis virtual reality og augmented reality.

Dette betyr at man digitalt kan oppleve byggene, men også endre dem digitalt.

Noen eksempler:

  • Visning av kontorlokale – man slipper personlig oppmøte
  • Visning av hotell, overnattingssted, gjesten kan utforske området i ro og mak og vet hva hun bestiller
  • Samhandling ved oppussing og vedlikehold. Mer presise og effektive anbudsprosesser.